پرداخت قبض همین الان از هم اینجا
( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، موبایل ، عوارض ، خلافى )