پرداخت قبض همين الان از هم اينجا
( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، موبايل ، عوارض ، خلافى )